Smog elektromagnetyczny – jak chronić się przed polami elektromagnetycznym

Postęp naukowo techniczny, dzięki któremu życie stało się łatwiejsze, bardziej interesujące i dynamiczne nie pozostaje bez echa. Posiadanie telefonu komórkowego, mikrofalówki, telewizora czy komputera daje nam ogromną wygodę i oszczędza czas ale niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. Naukowcy na całym świecie biją na alarm – szkodliwe działanie promieniowania elektromagnetycznego (PEM) na organizm człowieka nie ustępuje w skutkach radiacji. Fakt ten sprawia, że problem oddziaływania elektromagnetycznego staje się nadzwyczaj niebezpieczny dla ludzkości.

Liczne badania na temat biologicznego działania PEM pozwoliły określić najbardziej wrażliwe układy narządów w organizmie człowieka, do których należą:

– układ nerwowy
– układ odpornościowy
– układ hormonalny
– układ płciowy.

Układy te pełnią bardzo ważną rolę w organizmie, rozstrzygając o dalszym jego stanie.

Skutki biologiczne PEM w warunkach długiego, wieloletniego wpływu kumulują się, w wyniku czego możliwe jest pojawienie sie nieodwracalnych skutków, włącznie z procesami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, występowaniem raka krwi (białaczka), guzów mózgu oraz zaburzeń hormonalnych i uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Szczególnie niebezpieczne pola elektromagnetyczne mogą być dla dzieci, kobiet w ciąży (płodu), osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego, układu hormonalnego, i układu krążenia oraz dla alergików i osób z osłabionym układem odpornościowym.

Badania wykazały, ze fale elektromagnetyczne emitowane przez trzymany przy uchu telefon komórkowy wywołują rezonans w neuronach ośrodkowego układu nerwowego organizmu człowieka wielokrotnie nasilający stres. Właściciel telefonu, używając go stale, znajduje się w stanie silnego napięcia. Jego komórki nerwowe umierają kilka razy szybciej niż u tych osób, które nie korzystają z telefonu tak często. Wynikiem tego może być pogorszenie pamięci, obniżenie zdolności poznawczych.

Zalecenia specjalistów określają, że maksymalny czas korzystania z telefonu komórkowego przez dorosłych nie powinien przekraczać 30 min dziennie, a dzieci do lat 18 w ogóle nie powinny korzystać z telefonu komórkowego.

Zaś zalecany nieprzerwany czas pracy związany z koncentracją wzroku bezpośrednio na ekranie monitora nie powinien przekraczać 30 minut.

Telewizja od dziesięcioleci stanowi nieodłączną część naszego codziennego życia. Osoby starsze zaczęły swoją przygodę z telewizorem po 20 roku swego życia. W tych czasach nie było komputera, kuchenki mikrofalowej, potężnych stacji radiolokacyjnych, central komunikacyjnych, bezprzewodowych środków łączności. Ziemia nie była oplątana tak ogromną ilością sieci linii wysokiego napięcia i radiowymi przekaźnikami telefonii komórkowej.

W jednostce czasu telewizor w mniejszym stopniu wpływa na organizm ludzki niż komputer z powodu odległości od ekranu. Jednak czas spędzony codziennie przez Ciebie i Twoje dzieci przed telewizorem znacząco osłabia Wasz system odpornościowy i prowadzi do zwiększenia zachorowalności.

Oprócz subiektywnych odczuć (nawyk niedostrzegania, szybkiego męczenia się, złe samopoczucie, niedomaganie, rozdrażnienie, pogorszenie pamięci, zaburzenia snu) istnieją obiektywne wskaźniki pogorszenia stanu zdrowia, które są wyraźnie widoczne w wynikach badań naukowych. Statystyka naukowa pokazuje które są bardziej narażone na działanie PEM, oczywiście nie tylko od telewizora, stan zdrowia jest znacznie gorszy. To dzieje się niezauważalnie.

Obecność w jednym pomieszczeniu wielu komputerów wraz z urządzeniami takimi jak drukarka skaner itp tworzy jeszcze bardziej złożony obraz pola elektromagnetycznego o wysokim stopniu zagrożenia wynikającego z ich działania.

Badania wykazały, że nawet podczas krótkotrwałej pracy (1 godzina) w organizmie użytkownika, pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego monitora, zachodzą znaczące zahamowania czynności układu hormonalnego i specyficzne zmiany potencjału bioelektrycznego mózgu. Szczególnie jasne i częste skutki pojawiają się u kobiet: gwałtowne zakłócenia czynności tarczycy, niestabilny stan emocjonalny. U mężczyzn obserwuje sie tłumienie czynności hormonów oraz obniżenie potencji.

Istnieje wiele typowych objawów, odczuwalnych przez użytkowników komputerów, takich jak: pojawienie sie zasłony przed oczami, bolesność oczu, bóle głowy, zaburzenia snu, zmiany psychofizyczne stanu organizmu.

Osoby korzystające z monitorów znajdują się w stanie stresu, którego przyczyny nie zawsze są oczywiste. Według Narodowego Instytutu Ochrony Pracy i profilaktyki Chorób Zawodowych USA użytkownicy monitorów w większym stopniu niż inne grupy zawodowe, w tym kontrolerzy ruchu lotniczego, podatni są na rozwój stanów stresowych. Wiadomo, ze stres powstaje na skutek bezpośredniego uszkodzenia mózgu nawet słabym promieniowaniem. Jednocześnie u większości użytkowników komputerów zaobserwowano napięcie umysłowe. Praca przy monitorze wyzwala specyficzne czynniki stresogenne, takie jak: czas opóźnienia odpowiedzi (reakcji) operatora przy wykonywaniu poleceń, sposób wizualizacji informacji itd.

Badania naukowe na temat wpływu promieniowania na organizm ludzki liczy się już w setkach. Naukowcy biją na alarm, jednak mało kto reaguje.

Jak sie chronić przed działaniem pól elektromagnetycznych???

Jednym z tych urządzeń jest NEUTRONIK (https://www.strategiazdrowia.pl/produkty/czystosc-elektromagnetyczna/), który przeszedł wszystkie rodzaje badań i jest dopuszczony do powszechnego użytku.
Neutronik to urządzenie do indywidualnej ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Przeznaczony jest do komputerów, telewizorów, telefonów komórkowych oraz kuchenek mikrofalowych.
Neutronik ma postać naniesionej laserem na cienką przezroczystą podstawę specjalnej siatki z przewodzącego prąd materiału, mającego wewnętrzną strukturę krystaliczną. Neutronik składa sie z układu przestrzennego linii rzutowanych na płaszczyznę z figury przestrzennej. Siatka stanowi antenę. Krystaliczna siatka tej anteny posiada właściwości kryształu w zakresie przekształcania i ponownej emisji energii elektromagnetycznej. Antena Neutronika pobudzana jest przez emitery promieniowania i tworzy własne pole, które oddziałując z polami telefonu, komputera czy telewizora, przetwarza widmo promieniowania do postaci, która jest bezpieczna dla człowieka, to znaczy zmienia charakterystykę (wykres) kierunkowości promieniowania elektromagnetycznego w telefonie, komputerze czy telewizorze.

Zalety Neutronika to:

– produkt przyjazny środowisku
– łatwy i wygodny w obsłudze, nie stwierdzono negatywnego wpływu na organizm człowieka,
– niezawodny i trwały,
– trudny do podrobienia
– nie pogarsza jakości połączeń radiowych.

Neutronik w przeciwieństwie do znanych urządzeń o podobnym zastosowaniu nie działa na człowieka a na strumień promieniowania, posiada atesty sanitarne i ochronę patentową, rozpoczyna działanie równocześnie z włączeniem urządzenia – nie wymaga oddzielnego źródła zasilania.

Zmniejszenie działania promieniowania elektromagnetycznego na organizm pozwala chronić zdrowie użytkownika. Neutronik posiada trzyletnią gwarancję, okres eksploatacji wynosi co najmniej 10 lat, nie wymaga dodatkowych kosztów związanych z obsługą techniczną.

Jak dokonać zakupu?