Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami rejestracji z wykorzystaniem linku referencyjnego:

1. Przechodząc w dany link, potwierdzasz swoją chęć wstąpienia do Coral Club do struktury Łukasza Zająca, który stanie się Twoją Osobą Polecającą;

2. Przechodząc w dany link, potwierdzasz swoją chęć otrzymywania od Osoby Polecającej konsultacji odnośnie produktów Firmy, idei ich stosowania i zasad pracy Firmy w języku polskim. WAŻNA INFORMACJA! W przypadku udziału członków rodziny w Programie Rabatowym Coral Club, jeden członek rodziny zobowiązany jest do wskazania drugiego członka rodziny, jako Osoby Polecającej. Do członków rodziny zalicza się współmałżonków znajdujących się w formalnym związku, bądź osoby znajdujące się w nieformalnym związku, ale prowadzące wspólne gospodarstwo domowe, rodziców, dzieci, rodzeństwo”.

Zmiana Osoby Polecającej jest możliwa jedynie w przypadku braku zamówień w ciągu 12 miesięcy z rzędu.

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.