Nawadnianie

Woda jest rozpuszczalnikiem dla odżywczych elementów organizmu i dla procesu syntezy i przemiany materii. Uczestniczy w termoregulacji naszego organizmu. Jest niezbędna dla usunięcia z organizmu wszelkich toksycznych odpadów, które powstają przy przemianie materii w naszym organizmie.